Lund University is celebrating 350 years. Read more on lunduniversity.lu.se

Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Successful research funded by the European Research Council

Six researchers from Lund University Diabetes Centre have recieved prestigous grants from the European Research Council (ERC). In order to celebrate the success we invited the public to an open seminar. Some of the talks can be reviewed here (in Swedish).

Forskning för bättre folkhälsa:

Framsteg inom typ 2-diabetes, fetma och hjärtsjukdomar

 

 


Professor Olle Melander: Hormoner – gårdagens livräddare är dagens sjukdomsframkallare

 

Professor Marju Orho-Melander: Samspel mellan gener, kost och tarmbakterier i kardiometabola sjukdomar och cancer

 

Professor Paul Franks: Is your lifestyle right for you? How our genes influence the health effects of diet and exercise

 

Professor Charlotte Ling: Vi påverkas av våra gener – men vi kan också påverka dem

 

Fotnot:
Europeiska forskningsrådet, ERC, har under tio års tid finansierat framstående forskning. Med anledning av tioårsjubileet arrangerade Lunds universitets Diabetescentrum ett seminarium för allmänheten där forskare som erhållit ERC-anslag berättar om sina framsteg. Förutom talarna ovan medverkade även Leif Groop och Gustav Smith.

Ten years of leading European research - ERC 10th anniversary

ERC 10 years

Sixteen researchers within the Faculty of medicine, Lund University, have received the prestigious ERC grants. Read about the grantees

Latest articles

14/09/2017
LUDC-IRC ready for take off
LUDC-IRC ready for take off
03/07/2017
New research describes the differences between mice and humans
New research describes the differences between mice and humans
15/06/2017
The role of vitamin A in diabetes
The role of vitamin A in diabetes
29/05/2017
200.000 euro to diabetes research
200.000 euro to diabetes research
24/05/2017
From injections to pills - the research on neonatal diabetes
From injections to pills - the research on neonatal diabetes

Lund University Diabetes Centre, CRC, SUS Malmö, Entrance 72, House 91:12. SE-205 02 Malmö. Telephone: +46 40 39 10 00