Funding

Main Funding Resources

 

National Institute of Health (NIH)

             2008-2013

University of South Florida (subcontract) diet

             2009-2010 

JDRF

             2008-2009

EU-DIAPREPP

             2008-2010

EFSD

             2008-2010

Vetenskapsrådet

             2009

UMAS fonder

             2009

Svensk Diabetesförbundet

             2009

Öresunds Diabetes Academy

             2009

Alf-anslag

             2009

Sandbloms fond

             2009

Kungliga fysiografen

             2008

Crafoordska stiftelsen

             2008

Novo Nordisk

             2007

Gyllenstiernska Krapperups stft

             2009

Sv Läkaresällskapet

             2008