The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Default user image.

Giuseppe Giordano

Research team manager

Default user image.

Socialt kapital och självrapporterad hälsa : en undersökning av samband med longitudinella analyser och flernivåanalyser

Author

  • Giuseppe Nicola Giordano
  • Martin Lindström

Summary, in English

Sedan 1990-talet har sambanden mellan socialt kapital i form av sociala nätverk, reciprocitet och generaliserad tillit och hälsa studerats internationellt. De flesta studier har dock varit tvärsnittsstudier, vilket försvårar undersökning av orsakssamband. De sociala kontexter som undersökts i flernivåanalyser har ofta varit geografiska områden. Nästan inga studier har använt familjedesign. British Household Panel Survey (BHPS) i Storbritannien består av paneldata från 2000, 2003, 2005, 2007 och 2008 i en vuxen befolkning samplad på hushåll. Resultaten visar att sociala nätverk, reciprocitet och tillit har samband med självrapporterad hälsa (SRH), men att sambanden är mest konsistenta för tillit. Tillit på hushållsnivå förklarar betydligt mer av variationen i SRH än område. Analys av gemensam miljö ("shared environment") minskar sambandet mellan tillit och SRH.

Department/s

  • Genetic and Molecular Epidemiology
  • EpiHealth: Epidemiology for Health
  • Social Medicine and Health Policy

Publishing year

2012

Language

Swedish

Pages

367-377

Publication/Series

Socialmedicinsk tidskrift

Volume

89

Issue

4-5

Document type

Journal article

Publisher

Stiftelsen Socialmedicinsk tidskrift

Topic

  • Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

Status

Published

Research group

  • Genetic and Molecular Epidemiology
  • Social Medicine and Health Policy

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 0037-833X