The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Default user image.

Åsa Tornberg

Associate professor

Default user image.

Träning som medicin

Author

  • Åsa Tornberg
  • Stephen Garland

Summary, in Swedish

Sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa är starkt, och det känner de flesta till. Men den allmänna kunskapen om fysisk träning är ofta diffus eller svag, och att ge goda råd för att hjälpa andra att nå sina träningsmål kan vara svårt. I denna bok finns kunskap och redskap som kan användas för att förebygga och behandla ohälsa från ett praktiskt håll baserat på den senaste vetenskapen.

I Träning som medicin förklaras grundläggande fysiologi och biokemi, praktisk träningsfysiologi tillsammans med träningsrekommendationer för olika hälsomål. Dessutom presenteras teorier och metoder för tester och utvärdering, samt tillämpning av denna kunskap för att hjälpa patienter att nå sina träningsrelaterade mål.

Träning som medicin vänder sig främst till studerande och yrkesverksamma inom idrottsvetenskap och fysioterapi, men även till personer verksamma inom hälso- och sjukvård samt till personliga tränare.

Department/s

  • Child and Family Health
  • EpiHealth: Epidemiology for Health

Publishing year

2022

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

  • Physiotherapy

Status

Published

Research group

  • Child and Family Health

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 9789144119205